Zebranie sprawozdawcze 21 luty 2016 r.

W niedzielę 21 lutego odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze z działalności naszego Koła.

CAM00172

 Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w Klubie Jednostki Wojskowej. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu oraz wędkarze. Porządek obrad obejmował wybór przewodniczącego, powołanie komisji oraz przyjęcie porządku obrad. Następnie zostały przedstawione sprawozdanie zarządu koła za 2015 rok, sprawozdanie sądu koleżeńskiego oraz komisji rewizyjnej. Ponadto przedstawiono plan pracy koła na 2016 r. oraz kalendarz imprez w 2016 roku.

W trakcie zebranie wręczono również odznaczenia złotą odznaką PZW dla kolegi Zdzisława Berk oraz srebrną dla Tadeusza Gąski.

CAM00186

CAM00184

W ramach dyskusji omówiono sprawę zarybienia leszczem zbiornika Łoje oraz wystąpiono z wnioskiem do Okregu Mazowieckiego o takie zarybienie w najbliższym czasie.

Wszyscy zebrani dostali również poczęstunek.

CAM00188

Dziękujemy wszystkim za udział oraz zapraszamy za rok na zebranie sprawozdawczo wyborcze. 

Więcej zdjęć w galerii.