Zezwolenia na 2015

Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w 2015 roku!!!

karta pzw

Opłat można dokonywać w siedzibie koła oraz w sklepie zoologiczno-wędkarskim p. Marka GRABOWSKIEGO.

W miesiącu kwietniu kolega Zdzisław BERK będzie przyjmował opłaty w siedzibie koła w następujących dniach:
03.04 w godz. 13.00-15.00
07.04 w godz. 14.00-16.00
10.04 w godz. 12.00-14.00
14.04 w godz. 14.00-16.00
17.04 w godz. 12.00-14.00
21.04 w godz. 14.00-16.00
24.04 w godz. 12.00-14.00
27.04 w godz. 14.00-16.00
28.04 w godz. 14.00-16.00
30.04 w godz. 14.00-16.00

 

Sklep zoologiczno-wędkarski czynny:
poniedziałek - piątek w godz. 09.00-17.00
sobota w godz. 09.00-13.00

 

Opłat można również dokonywać w siedzibie koła po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 515 198 667. 

Serdecznie ZAPRASZAMY !!!!

 

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2015 rok:

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

   75,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia,

4) kobiety od 60 roku życia

  37,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2015 roku:

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne -bez trollingu i wód górskich (ULGOWA)

118 zł

Wody nizinne i górskie bez trollingu (ULGOWA)

148 zł

Wody nizinne, trolling     (ULGOWA)

368 zł

Wody nizinne i górskie, trolling - pełna

398 zł

600 zł

ULGA I- 50%: młodzież szkolna  i studenci w wieku 16 -24 lat, kobiety od 60 roku życia,mężczyźni od 65 roku życia,odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności).

59 zł (wody nizinne bez trollingu i wód górskich)

74 zł (wody nizinne i górskie bez trollingu)

184 zł (wody nizinne trolling)

199 zł (wody nizinne, wody górskie, trolling)

ULGA II-75%:osoby od 75 roku życia,

odznaczeni Złotą Odznaką  PZW z Wieńcami,

członek uczestnik  do 16 lat.

30 zł (wody nizinne bez trollingu i wód górskich)

38 zł (wody nizinne i górskie bez trollingu)

93 zł (wody nizinne trolling)

101 zł (wody nizinne, wody górskie, trolling)

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

  30  zł          15 zł                8 zł

Trolling: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

 250 zł          125 zł               63 zł

OKRESOWE

1-dniowa wody nizinne i górskie z trollingiem

  40 zł

 70 zł

1-dniowa wody nizinne i górskie bez trollingu

  20 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie z trollingiem 

  80 zł

120 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie bez trollingu

  40 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie z trollingiem

120 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie bez trollingu

  60 zł

 Źródło: OMPZW