Walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła nr 70 - 2015 r.

W niedzielę 1 marca w klubie garnizonowym odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszego koła. W zebraniu udział wzięło 27 członków naszego koła i reprezentant zarządu okręgu kolega Zdzisław  Szacherski.

P1010002 2 Copy

W pierwszej części zebrania odczytano protokoły sprawozdawcze różnych komisji za 2014 rok, następnie po odczytaniu planu pracy koła na rok bieżący przystąpiono do głosowania za przyjęciem w/w planu. Plan przyjęto jednogłośnie, po głosowaniu nastąpiła najciekawsza część zebrania czyli wolna dyskusja. W odpowiedzi na zpytanie  kolega Zdzisław Szacherski  omówił stan prawny i obecną sytuację zalewu w Karwaczu, niestety fakty są jakie są i nie ma dobrych perspektyw na poprawę poziomu wody w zalewie. W następnej części omówiono przygotowania do wyjazdu na połów dorszy w dniu 14 marca. Ustalono ,że dojazd do Władysławowa odbędzie się autobusem opłaconym ze składek uczestników wyjazdu. Na koniec relacji musimy pochwalić się, że w ubiegłym roku do naszego koła należało 635 członków co jest rekordem w naszej 32 letniej działalnosci.

P1010005