Wybory nowych władz Koła

W dniu 3 lutego w kasynie wojskowym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego koła.

Po przedłożeniu sprawozdania z działalnośći zarządu koła za rok 2012 , zostały wręczone odznaczenia PZW dla członków zarządu.

Srebrną odznakę otrzymał Brym Ryszard , złotą odznakę Klejna Stanisław.

W dalszej części zebrania wybrano prezesa oraz zarząd a następnie składy komisji rewizyjnej,sądu koleżeńskiego .

Prezesem koła na następną kadencję został Kryszczak Adam.

Po ogólnej dyskusji na temat aktalnych spraw , zebranie zakończono.