Odłów selektywny 2022

Na zalewie Łoje od 04.04.2022 r. podobnie jak w roku ubiegłym prowadzony będzie odłów selektywny ukierunkowany na zmniejszenie liczebności płoci i okonia w zbiorniku.

Odłów jest wynikiem inwentaryzacji zbiornika przeprowadzonej w 2017 roku, która wykazała nadmiar drobnej płoci. Zostanie on przeprowadzony pod kierunkiem ichtiologów z Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW.

rybak

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Prezesem Koła. Zgodnie z upoważnieniem wydanym przez Okręg Mazowiecki, odłowione ryby do 25 cm po zważeniu zostaną przekazane członkom Koła.