RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na potrzeby wpisu do centralnego rejestru Polskiego Związku Wędkarskiego, bycia członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, w celu rozsyłania informacji dotyczących Administratora drogą mailową, a także uczestnictwa w zawodach, publikacji wyników i odbioru przyznawanych nagród oraz promowaniu działań związanych z zawodami, poprzez upowszechnienie zdjęć oraz materiałów filmowych. W przypadku pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania przydzielonych zadań.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia bycia członkiem stowarzyszenia prowadzonego przez Administratora.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

Do pobrania:

Karta Ewidencyjna Wędkarza

Obowiązek informacyjny dla uczestników zawodów wędkarskich w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wizerunku