Składki 2021 r.

 Opłaty można wnosić w sklepie wędkarskim "KORMORAN" u p. Marka GRABOWSKIEGO

 

ul. MAKOWSKA 10 (przy Cechu), tel. 604436748

pn-pt: 9.00-17.00

sob: 9.00-13.00

 

 

lub u skarbnika w siedzibie koła przy ulicy Makowskiej 67 po kontakcie telefonicznym.

Skarbnik - Piotr Stompor tel. 693298481.   

 

WARUNKI ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB, WYSOKOŚĆ SKŁADEK I ULG ORAZ ZASADY WĘDKOWANIA W WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW W 2021 ROKU

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I OPŁAT W 2021 R. 

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI                    W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne i górskie

pełna

200 zł

450 zł

Wody nizinne – bez wód górskich

 niepełna

150 zł

400 zł

ULGA I**- 50%:

  • młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lata,
  • kobiety od 60 roku życia*** 
  • mężczyźni od 65 roku życia***
  • współmałżonek****,
  • odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności).*****

100 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

75 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

ULGA II-75%:

  • członek uczestnik  do 16 lat***
  • odznaczeni Złotą Odznaką  PZW  z Wieńcami 

50 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

38 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

   

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

  50 zł, 25 zł, 12 zł

 50 zł

OKRESOWY

   

1-dniowa wody nizinne i górskie

  40 zł

  70 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

  60 zł

  110 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

  80 zł   140 zł

  

* składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

** można skorzystać tylko z jednej ulgi

*** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej i okręgowej przez małżonka i składki członkowskiej przez współmażonka.

***** przysługuje osobom, które posiadają legitymację stwierdzającą znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej 

 Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.

WPISOWE CZŁONKA UCZESTNIKA – 12 zł.

Składki członkowskie okręgowe obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 25,-

  0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

    5,-


1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.