Składki 2020 r.

Opłaty można wnosić w sklepie wędkarskim "KORMORAN" u p. Marka GRABOWSKIEGO

ul. MAKOWSKA 10 (przy Cechu), tel. 604436748

 

lub u skarbnika w siedzibie koła przy ulicy Makowskiej 67 po kontakcie telefonicznym.

Skarbnik - Piotr Stompor tel. 693298481.  

Jak dojechać:

Street View:

 

Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2020 roku:

uchwała nr 135 / Z.O/2019

 

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI                    W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne i górskie

pełna

200 zł

450 zł

Wody nizinne – bez wód górskich

 niepełna

150 zł

400 zł

ULGA I**- 50%:

  • młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lata,
  • kobiety od 60 roku życia*** 
  • mężczyźni od 65 roku życia***
  • współmałżonek****,
  • odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności).

100 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

75 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

ULGA II-75%:

  • członek uczestnik  do 16 lat***
  • odznaczeni Złotą Odznaką  PZW  z Wieńcami 

50 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

38 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

   

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

  50 zł, 25 zł, 12 zł

 50 zł

OKRESOWY

   

1-dniowa wody nizinne i górskie

  40 zł

  70 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

  60 zł

  110 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

  80 zł   140 zł

  

 * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej i okręgowej przez małżonka i składki członkowskiej przez współmażonka.

 

Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.

WPISOWE CZŁONKA UCZESTNIKA – 12 zł.

Składki członkowskie okręgowe obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

 

ZASADY
WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO W ROKU 20
20

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej. 

 

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2020 rok:

 ♦ uchwała nr  194/X/2019 Prezydium ZG PZW

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 25,-

  0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

    5,-

♦ Zakres stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

  2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.