Składki 2019 r.

Opłaty można wnosić w sklepie wędkarskim "KORMORAN" u p. Marka GRABOWSKIEGO

ul. MAKOWSKA 10 (przy Cechu)

lub u skarbnika koła po kontakcie telefonicznym.

Skarbnik - Piotr Stompor tel. 693298481.  

 

Od 2019 roku wchodzi Karta Ewidencyjna Wędkarza, którą jest zobowiązany każdy kto chce wykupić zezwolenie. Obowiązuje ona w całym kraju i bez jej wypełnienia nie będzie można wykupić zezwoleń oraz wędkować. Skutek RODO.

Zachęcamy do wcześniejszego wypełniania Karty Ewidencyjnej, żeby usprawnić moment opłacenia zezwolenia.

Karta będzie dostępna w sklepie wędkarskim lub do samodzielnego pobrania i wydrukowania TUTAJ.

 

Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2019 roku:

uchwała nr 66 / Z.O/2018

 

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI                    W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne i górskie

pełna

170 zł

400 zł

Wody nizinne – bez wód górskich

 niepełna

130 zł

350 zł

ULGA I**- 50%:

  • młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lata,
  • kobiety od 60 roku życia*** 
  • mężczyźni od 65 roku życia***
  • współmałżonek****,
  • odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności).

85 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

65 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

ULGA II-75%:

  • członek uczestnik  do 16 lat***
  • odznaczeni Złotą Odznaką  PZW  z Wieńcami 

43 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

33 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

   

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

  40 zł, 20 zł, 10 zł

 50 zł

OKRESOWY

   

1-dniowa wody nizinne i górskie

  30 zł

  50 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

  50 zł

  90 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

  70 zł   120 zł

  

 * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej i okręgowej przez małżonka i składki członkowskiej przez współmażonka.

 

Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.

WPISOWE CZŁONKA UCZESTNIKA – 12 zł.

Składki członkowskie okręgowe obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

 

ZASADY
WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO W ROKU 2019

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej. 

 

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2019 rok:

 ♦ uchwała nr  61/IX/2018 Prezydium ZG PZW

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

  90,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

  45,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 25,-

  0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

    5,-

♦ Zakres stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

  2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.