Zasady wędkowania i wymiary ochronne ryb

Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

§ 1 Podstawy

1. Zezwolenie uprawnia do wędkowania (amatorskiego połowu ryb wędką) we wszystkich wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie, wymienionych w tym zezwoleniu.

2. Wędkowanie odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91), Rozporządzeniu MRIRW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW i zapisach zawartych w niniejszym Zezwoleniu. Wędkujący ma obowiązek samodzielnego zapoznania się ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami.

3. Zezwolenie zawiera obowiązkowy rejestr złowionych ryb. Wędkarze, którzy nie zwrócą rejestru, nie otrzymają zezwolenia na wędkowanie w roku 2021. W wyjątkowych przypadkach (zagubienie dokumentów, kradzież) dopuszczalne będzie złożenie stosownego oświadczenia.

§ 2 Technika połowu

1. Metody i przynęty. Zabrania się połowu (polowania) kuszą, połowu metodą trollingową, jednoczesnego łowienia różnymi metodami. Łowiąc metodą gruntowo-spławikową można używać dwóch wędek, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną, natomiast wędkowanie z łodzi dozwolone jest tylko po jej zakotwiczeniu. W metodzie spinningowej obowiązuje przynęta sztuczna, uzbrojona jednym lub dwoma haczykami o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty (z tolerancją do 2 mm). W metodzie muchowej dozwolona jest wędka ze sznurem muchowym i nie więcej niż dwie sztuczne muchy. Łowiąc z lodu można używać mormyszki, co nie wyklucza połowu drugą wędką na przynętę naturalną.

2. Czas połowu. Z brzegu i brodząc można wędkować całą dobę, z wyjątkiem wód górskich, gdzie wolno łowić w porze dziennej (od świtu do zachodu słońca - z tolerancją 1 godziny). Z łodzi wolno wędkować tylko w porze dziennej, z wyjątkiem zbiorników zaporowych, gdzie w okresie od 01 czerwca do 30 września wolno wędkować całą dobę. Od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających, zakaz łowienia „na żywca” i „na martwą rybkę” oraz zakaz spinningowania z użyciem przynęty o długości powyżej 5 cm (nie dotyczy wód górskich). Wędkowanie „na żywca” jest dozwolone po 30 kwietnia i tylko z brzegu lub z zakotwiczonej łodzi. Wody o pow. do 40 ha mogą być objęte zakazem wędkowania bezpośrednio po zarybieniu – do 72 godzin, nie dłużej niż do godz. 6:00 w sobotę – ogłoszonym przez lokalne Koło PZW na tablicy informacyjnej.

3. Złowione ryby. Wędkarz zobowiązany jest posiadać miarkę do pomiaru długości ryb oraz przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków. Ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić przed opuszczeniem łowiska. Zabrania się przetrzymywania żywych ryb w warunkach niehumanitarnych, obcinania głów i ogonów rybom oraz rozdawania lub sprzedawania ryb na terenie łowiska.

§ 3. Wymiary, limity i okresy zaostrzające i uzupełniające przepisy ustawowe

1. Wymiary gospodarcze. Zabrania się zabierania ryb poniżej wymiaru gospodarczego: boleń – 45 cm, brzana – 50 cm, jaź i kleń – 35 cm, lin – 30 cm, okoń – 18 cm, sandacz i szczupak – 55 cm i węgorz – 60 cm.

2. Okresy. Niedozwolone jest zabieranie: suma w okresie od 01.01. do 31.05. oraz od 01.11 do 31.12, bolenia od 01.01. do 30.04., sandacza od od 01.01 do 31.05.

3. Limity. Dopuszcza się zabranie ryb w następujących limitach dobowych: lipień i pstrąg potokowy – łącznie 2 szt, boleń, brzana, sandacz i szczupak - łącznie 2 szt, karp – 2 szt, kleń i jaź – łącznie 3 szt, lin – 3 szt, okoń o długości powyżej 25 cm – 3 sztuki i sum – 1 szt.

Źródło: Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką str. 23-25. 

zezwolenie

 

Limity, wymiary i okresy ochronne ryb obowiązujące w 2020 r.

 

WYMIAR

OKRES

OCHRONNY

LIMIT

DOBOWY

AMUR

-

-

-

BOLEŃ

45 cm

01.I-30.IV

2 szt.*

BRZANA

50 cm

01.I-30.VI

2 szt.*

CERTA

30 cm

01.I-30.VI

-

GŁOWACICA

70 cm

01.III-31.V

-

JAŹ

35 cm

-

3 szt.**

JELEC

15 cm

-

-

KARAŚ 

-

-

-

KARP

30 cm

-

2 szt.

KLEŃ

35 cm

-

3 szt.**

KRĄP

-

-

-

LESZCZ

-

-

-

LIN

30 cm

-

3 szt.

LIPIEŃ

30 cm

01.III-31.V

2 szt.***

ŁOSOŚ

35 cm

01.X-31.XII

-

MIĘTUS

25 cm

01.XII do koń.lutego

-

OKOŃ

18 cm

-

3szt. o długości powyżej 25 cm

PŁOĆ

-

-

-

PSTRĄG POTOKOWY

30 cm

01.IX-31.XII

2 szt.***

PSTRĄG TĘCZOWY

30 cm

-

-

ROZPIÓR

25 cm

-

-

SANDACZ

55 cm

01.I-31.V

2 szt.*

SAPA

25 cm

01.IV-31.V

-

SIEJA

35 cm

01.X-31.XII-

 

SIELAWA

18 cm

01.X-31.XII

-

SUM

70 cm

01.XI-31.V

1 szt.

SZCZUPAK

55 cm

01.I-30.IV

2 szt.*

ŚWINKA

25 cm

01.I-15.V

-

TROĆ

35 cm

01.X-31.XII

-

UKLEJA

-

-

-

WĘGORZ

60 cm

01.XII-31.III

2 szt.

WZDRĘGA 15 cm - -

Dopuszcza się zabranie ryb w następujących limitach dobowych:

* boleń, brzana, sandacz i szczupak – łącznie 2 szt,

** kleń i jaź – łącznie 3 szt,

*** lipień i pstrąg potokowy – łącznie 2 szt, 

 Wersję do wydruku można pobrać TUTAJ.

 

Ponadto należy koniecznie zapoznać się z:

Zasady wędkowania obowiązujące w 2020 r. w Okręgu Mazowieckim (Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką)

Wykaz wód okręgu.

 Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.