Walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze 17.10.2021 r.

Zebranie2021

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w budynku Cechu. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu oraz wędkarze. Porządek obrad obejmował wybór przewodniczącego, powołanie komisji oraz przyjęcie porządku obrad. Następnie zostały przedstawione sprawozdanie zarządu koła za 2020 rok, sprawozdanie sądu koleżeńskiego oraz komisji rewizyjnej oraz za minioną kadencję. Ponadto przedstawiono plan pracy koła na 2022 r. Kolejnym elementem zgromadzenia było udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła, ustalenie ostatecznego składu liczbowego władz koła oraz przystąpienie do wyborów. Dokonano wyboru Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła, Sądu Koleżeńskiego Koła oraz Delegatów i zastępców na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszono wyniki i podjęto stosowne uchwały.

W ramach dyskusji omówiono sprawę naprawy drogi wokół zbiornika Łoje, a także dodatkowych zarybień zbiornika. Wystąpiono z wnioskami do Okregu Mazowieckiego w powyżej przedstawionych kwestiach.

Obrady umilone zostały słodkim poczęstunkiem.

 Decyzją Zgromadzenia władze Koła na kolejną kadencję przedstawiają się następująco:

Prezes - Adam Kryszczak

 

Zarząd Koła:

Barbara Sobiecka

Piotr Stompor

Tadeusz Gąska

Piotr Chełchowski

Zbigniew Bajno

Andrzej Nowakowski

Ryszard Brym

Zdzisław Berk

Łukasz Wójtowicz

 

Komisja Rewizyjna:

Zdzisław Olszewski

Jerzy Bakuła

Piotr Kazimierczak

 

Sąd Koleżeński:

Mirosław Żebrowski

Łukasz Wójtowicz

Piotr Ignaczak