Rzeka Węgierka

Rzeka Węgierka płynie przez nasze miasto i okolice. Jest to prawy dopływ Orzyca o długości 43,5 km. Bierze początek u podnóża wzgórza Czubak (211 m n.p.m.) na obszarze Wzniesień Mławskich, w południowej części wsi Zawady. Uchodzi do rzeki Orzyc pod Młodzianowem przyjmując po drodze jako lewy dopływ Morawkę.

GALERIA